ÐœÐ¸Ð½Ð²Ð°Ñ‚а "URSA"Terra 36 PN 7.62 м2;0,381м3 (50х610х1250)  Минвата "URSA"Terra 36 PN 7.62 м2;0,381м3 (50х610х1250)  530.00 Руб

 Минвата ИЗОВОЛ СТ-75 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ Л-35 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ СТ-50 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ СТ-60 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ СТ-75 (4.8 м2; 0,24 м3)                         

486.00 Руб

552.00 Руб

690.00 Руб

786.00 Руб


 Минвата PureOne34 1250х600х50 (9м2; 0,45м3) 12шт плиты  PureOne34 1250х600х50 (9м2; 0,45м3) 12шт плиты              859.20 Руб

 Минвата PureOne37 2х10000х1200х50 (24м2; 1,2м3)  PureOne37 2х10000х1200х50 (24м2; 1,2м3)                                       1600.00 Руб

 Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс (1185х585х50) (0,2429м3, 4,8526 м2) 7 шт

Пеноплекс (1185х585х100) (0,2772м3, 2,7729 м2) 4 шт              

Пеноплекс (1185х585х50) (0,2429м3, 4,8526 м2) 7 шт

Пеноплекс (1185х585х30) (0,2496м3, 8,3187 м2) 12шт

Пеноплекс (1185х585х20) (0,2502м3, 12,4781 м2) 18шт

1350.00 Руб

1180.00 Руб

1270.00 Руб

1290.00 Руб


 УРСА XPS 1250*600*30 (0,27 м3, 9 м2) 12 плит

1180*600*100 (0,283 м3, 2,83 м2) 4 шт                                          

1180*600*50 (0,247 м3, 4,956 м2) 7 шт

1250*600*30 (0,27 м3, 9 м2) 12 шт

1350.00 Руб

1260.00 Руб

1290.00 Руб