ÐœÐ¸Ð½Ð²Ð°Ñ‚а "URSA"Terra 36 PN 7.62 м2;0,381м3 (50х610х1250)  Минвата "URSA"Terra 36 PN 7.62 м2;0,381м3 (50х610х1250)  530 Руб

 Минвата ИЗОВОЛ СТ-75 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ Л-35 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ СТ-50 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ СТ-60 (4.8 м2; 0,24 м3)

Минвата ИЗОВОЛ СТ-75 (4.8 м2; 0,24 м3)                         

486 Руб

552 Руб

690 Руб

786 Руб


 Минвата PureOne34 1250х600х50 (9м2; 0,45м3) 12шт плиты  PureOne34 1250х600х50 (9м2; 0,45м3) 12шт плиты              859 Руб

 Минвата PureOne37 2х10000х1200х50 (24м2; 1,2м3)  PureOne37 2х10000х1200х50 (24м2; 1,2м3)                                       1600 Руб

 Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс (1185х585х50) (0,2429м3, 4,8526 м2) 7 шт

Пеноплекс (1185х585х100) (0,2772 м3, 2,773 м2) 4 шт              

Пеноплекс (1185х585х50) (0,2776 м3, 5,552 м2) 8 шт

Пеноплекс (1185х585х30) (0,2704 м3, 9 м2) 13шт

Пеноплекс (1185х585х20) (0,278 м3, 13.9 м2) 20шт

1364 Руб

1310 Руб

1374 Руб

1364 Руб


 УРСА XPS 1250*600*30 (0,27 м3, 9 м2) 12 плит

1180*600*100 (0,283 м3, 2,83 м2) 4 шт                                          

1180*600*50 (0,247 м3, 4,956 м2) 7 шт

1250*600*30 (0,27 м3, 9 м2) 12 шт

1350 Руб

1260 Руб

1290 Руб